понедељак, 31. март 2014.

Сихирбаз дјевојка




Сихирбаз дјевојка

Ој, дјевојко, ој, шејтане,
Три године мене вараш,
Сихиром ми очи чараш,
Ој, дјевојко, ој, шејтане!

Ој, дјевојко, ој шејтане,
Три године, - тешке ране!
Долазих ти у бостане.
У самоћи, сваке ноћи,
Љубих твоје црне очи,
Ој, дјевојко, ој шејтане!

Ој, дјевојко, ој шејтане,
Три године тепаш мени:
Алкат-мере мој милени!
Ој, дјевојко, ој шејтане,!
Ја сам теби вјеровао -
Севдисао, уздисао,
А нијесам јадник знао, -
Да тројицу јоште вараш,
Сихиром им очи чараш
Ој, дјевојко, ој шејтане,







Нема коментара:

Постави коментар