петак, 27. новембар 2015.

Сарајка АлмазаСарајка Алмаза
Из пјесама “Ашиклије”

Разбоље се Сарајка Алмаза,
Од вèрèма, најтежег мараза.¹) 
Писале јој хоџе Сарајлије,
И дервиши из Синан-текије. ²)
Баке су јој страву саљевале,
И крајчицу њојзи ос’јецале.
Л’јечила је четири хећима,
Који  ‘но су у Стамболу били,
И хећимски илум³) научили
Давали јој свакаква лијека,
Да је кабил,⁴) од тице млијека.
Ал залуду, фајде не имаде,
Гине, вене, злато нехарато.
Крај ње сједи остарјела мајка,
Гледа чедо, гледа лице бл’једо.
Срце јој се у грудима пара,
Сузе крије, ћерку разговара:
“Још два, три дни, материно благо
Мајци чедо оздравиће драго!
Што си тужна, моја мезјимице,
Осмјехни се и разведри лице!”
Ћерка мајку боно погледује,
Осмјехом се горким осмјехује:
“Мајко моја, родитељу мио,
Вакти-сахат⁵) мој се приближио!
Нит ме л’јечи, нит ми салијевај,
Већ ћефине⁶) за мејита⁷) спремај!
Није кабил излијечит’ мене, -
Груди су ми ледом залеђене,
Јер у њима срце није више!
Црне ми га очи уграбише,
Црне очи момка јабанџије, ⁸)
Ах, без срца кабил живјет’ није!”

Јануара 1903.     Осман А. Ђикић

¹) Мараз – болест;
²) Синан-текија – У Сарајеву има једна текија под тим именом;
³)Илум – знање;
⁴)Кабил – могуће;
⁵)Вакти-сахат – суђени час;
⁶)Ћефин – бијело платно, у које Муслимани завијају мртваце;
⁷)Мејит - мртвац
⁸)Јабанџија - странацБосанска Вила бр. 8  1903.


четвртак, 19. новембар 2015.

У каикуУ каику

Бисер вали позаспали,
Вах, севдахи, вах,
И за њима каик мали,
Вах, севдахи, вах,

У каику двоје мило,
Вах, севдахи, вах,
У сну се је загрлило,
Вах, севдахи, вах,

Снива Диђла хладна рјека,
Снива Багдад сав,
На грудима снива цвјетка
Лахор мирисав.

Свуд тишина гробна влада,
Свуд се шири сан,
Алму тамо, изненада,
Мир је растрган!

У сарају све је будно,
Па и Халиф сам!
Двор Халифов, веле, чудно
Задесио срам.

Једина му кћи Фатима,
Ђевхер сараја,
У наручју Бин-Селима
Сном се напаја!.....

Бисер вали расањени
Вах, севдахи, вах!
Грле каик изломљени,
Вах, севдахи, вах,

На валима, гледајено
Вах, севдахи, вах!
Двоје мртво загрљено,
Вах, севдахи, вах!